Klinisch onderzoek elleboog

 

Anamnese

 

Alvorens de elleboog te onderzoeken, kan je tijdens het vraaggesprek al veel te weten komen over de aard van de aandoening. Denk hierbij aan:

 

– Onstaanswijze

– Locatie

– Zwelling

– Geluiden zoals crepitaties, plop of clicks

– Klachten van omringende gewrichten: pols/schouder/wervelkolom

– Aan de klacht gerelateerde neurologische klachten: sensibiliteitsstoornissen, motorische stoornissen, paresthesieën, etc.

– Duur klachten

– Reeds verrichte (aanvullende) diagnostiek

– Reeds verrichte behandelingen (zoals injecties, operaties)

 

Verder zijn algemene vragen en het effect van de klacht op de dagelijkse bezigheden van de patiënt van groot belang. Denk aan:

 

– Dominantie (schrijven of eventuele sport)

– Beroep

– Hobby/sport

– Voorgeschiedenis

– Gebruik van medicatie

 

 

Lichamelijk onderzoek

 

Allereerst is het van belang een algemene indruk te krijgen van de elleboog middels inspectie: let op zwelling, hematomen, huidaandoeningen (zoals psoriasis), littekens. Bepaal de as-stand van het gewricht (varus/valgus/neutraal) en de range of motion van de elleboog (flexie/extensie) en onderarm (pronatie/supinatie). Vergelijk hierbij met de niet-aangedane zijde. Onderzoek waar nodig de pols, schouder en/of wervelkolom.

 

Na de anamnese en basisonderzoek van de elleboog heb je vaak een idee van de werkdiagnose. Op basis daarvan kun je specifieke tests gebruiken om te differentiëren. Klik op de aandoening voor een beschrijving van klinische testen specifiek voor die aandoening:

 

Distale bicepspees ruptuur/tendinopathie

Distale tricepspees ruptuur

Posteromedial impingement syndrome / Valgus extension overload syndrome

Synovial fringe / posterolateral impingement syndrome

Epicondylitis medialis / Golferselleboog

MCL letsel / mediale instabiliteit

Cubitale tunnel syndroom / ulnaropathie

Epicondylitis Lateralis / Tenniselleboog

Osteochondritis dissecans (OCD)

Posterolaterale Rotatoire Instabiliteit (PLRI) / LUCL letsel

 

Neem contact op

Wil je contact met één van onze specialisten? Vul dan onderstaand contactformulier in.

 

    Elleboogkliniek respecteert jouw privacy die valt onder de GDPR/AVG.